info@mmeenk.nl

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam: R.M. Meenk (M.A., B.Tr.)
Adres: Van der Aastraat 44, 2597 SL Den Haag
Telefoon: 070 324 74 74
E-mailadres: info@mmeenk.nl
Kamer van Koophandel: Den Haag, Nr. 27352928
BTW-identificatienummer: NL001334899B14

TALEN

Nederlands - Engels   Russisch - Nederlands
Engels - Nederlands                                                              

Ingeschreven bij de rechtbank te Den Haag en in het Register beëdigde tolken en vertalers van het Ministerie van Justitie (www.bureaubtv.nl, Wbtv-nummer 668) als beëdigd vertaler Nederlands-Engels, Engels-Nederlands en Russisch-Nederlands

SPECIALISATIES

JURIDISCH (Nederlands en Anglo-Amerikaans recht)

(bijvoorbeeld:) Aktes van Oprichting, Statuten, faillissement, handelsmerk, erfenis, echtscheiding, processtukken, verhoren, vonnissen, documenten burgerlijke stand, diploma's

COMMERCIEEL

(bijvoorbeeld:) contracten, reclame                                                                                                                       

FINANCIEEL

(bijvoorbeeld:) jaarstukken, belasting

Aanvaarding opdrachten en prijsbepaling

Na inzage van de te vertalen tekst.

Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn in principe de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing. Ze worden op verzoek verstrekt.

Diploma’s en werkervaring

  • Getuigschrift vertaler Engels, SNEVT
  • Getuigschrift tolk-vertaler Russisch, staatsexamen
  • Certificaat cursus vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands voor beëdigde vertalers, Anglo-Amerikaans en Nederlands recht (met strafrecht)
  • Certificaat van deelname cursus vertalen Nederlands-Engels / Engels-Nederlands voor beëdigde vertalers, Anglo-Amerikaans en Nederlands recht: strafrecht
  • Master’s Ruslandkunde (Russisch recht (eindscriptie), Russische politiek, economie van Rusland vanaf 1850, Russische geschiedenis; behaalde titel: M.A. Ruslandkunde, Universiteit Leiden)
  • Werkzaam als beëdigd vertaler sinds 1990

Lidmaatschap vakorganisaties

Lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), Leiden; lid sectie boekvertalers van de Auteurbond, Amsterdam